Aluminio en orina

$933.00 MXN

Aluminio en suero

$2,212.00 MXN

Amiba en fresco 1

$291.00 MXN

Amiba en fresco 2

$515.00 MXN

Amiba en fresco 3

$674.00 MXN

Amiba, anticuerpos

$483.00 MXN

Amiba, antígeno en heces

$2,281.00 MXN

Amikacina

$1,984.00 MXN

Amilasa en orina

$350.00 MXN

Amilasa en suero

$350.00 MXN

Amilasa, macro

$1,745.00 MXN

Amilasas (Isoamilasas)

$2,790.00 MXN

Aminoácidos cuantitativos en orina

$8,285.00 MXN

Aminoácidos cuantitativos en sangre

$8,285.00 MXN

Aminofilina

$700.00 MXN

Amiodarona, niveles séricos

$1,241.00 MXN

Amitriptilina

$1,088.00 MXN

Amonio en orina

$8,403.00 MXN

Amonio en sangre (NH3)

$626.00 MXN

Amoxicilina, Alergeno IgE a

$403.00 MXN